جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
نوری:

توجه ویژه به مطالبات معلمان و اولیا دانش آموزان شود

وزیرآموزش و پرورش گفت: لازم است از همه ظرفیت‎های موجود در آموزش و پرورش مانند ظرفیت معلمان، بازنشستگان و پیشکسوتان، اولیا و دانش آموزان استفاده کنیم و به مطالبات آنان توجه ویژه داشته باشیم.
متقی فر:

ستادهای ساماندهی امور جوانان بهترین جایگاه برای پیگیری و حل مسائل جوانان هستند

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان گفت: ستادهای ساماندهی امور جوانان بهترین جایگاه برای پیگیری و حل مسائل جوانان هستند.
قبلی بعدی