کد خبر: 1890285
کارخانه تاریخی ابریشم ترکیه در آتش سوخت
تصاویری از آتش سوزی در کارخانه ابریشم تاریخی در منطقه مرکزی عثمانگزی بورسا کشور ترکیه را مشاهده می کنید.