جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

نامگذاری یکی از خیابان‌های تهران به نام شهید «آرمان علی وردی»

اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ۲۰ رأی موافق، معبری را واقع در محله شهران جنوبی به نام شهید امنیت آرمان علی‌وردی نامگذاری کردند.
قبلی بعدی