نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان

نشست خبری هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان