دانا گزارش می‌دهد؛

محکومیت کارفرما برای اخراج کارگر به واسطه عدم پرداخت عیدی

news-details
فرار کارفرمایان در پرداخت عیدی کارگران در پایان سال وجه غیر قانونی دارد و تخلفی آشکار است که وزارت کار باید به این‌گونه مشکلات رسیدگی کند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با فرا رسیدن ماه‌های پایانی سال و موعد پرداخت عیدی کارگران، زمینه سوء استفاده و عدم تعهد کارفرمایان فراهم می‌شود. در این شرایط برخی از کارفرمایان برای فرار از پرداخت عیدی، کارکنان خود را اخراج می‌کنند.

در واقع کارفرما دلیل قابل قبولی برای اخراج کارگر ندارد و برای آن‌ که عیدی کارکنان را پرداخت نکند، دست به چنین اقدامی می‌زند.

اخراج به واسطه پرداخت نکردن عیدی از طرف کارفرما تخلف است و امکان پیگیری این موضوع از طریق مراجع ذی صلاح وجود دارد. وزارت کار در این زمینه باید نظارت‌های کافی انجام دهد تا کارفرمایان اجازه اخراج کارگران را نداشته باشند.

در واقع این‌گونه مسائل جزو وظایف وزارت کار و رفاه اجتماعی است و باید سطح نظارت بیشتری در کارگاه‌ها داشته باشد. باید سیستم نظارت وزارت کار بر کارگاه‌ها بیشتر شود تا اجحاف به کارگران صورت نگیرد و اگر در کارگاهی تخلف صورت گرفت، کارگر باید شکایت کند، زیرا ندادن حق سنوات و عیدی کارگر از سوی کارفرما غیرقانونی است و کارگر می‌تواند در این مورد طرح دعوی کند.

اخراج کارگر برای فرار از پرداخت عیدی در ماه‌های پایانی سال ممکن است عواقب جبران ناپذیری برای کارفرما به همراه داشته باشد. این‌گونه رفتارها از سوی کارفرمایان می‌تواند زمینه سلب اعتماد سایر کارکنان را فراهم سازد و به احتمال فراوان، کارگران تمایلی به ادامه همکاری با کارفرما متخلف را نخواهند داشت.

کارفرمایان از ترفند‌های مختلفی برای فرار از پرداخت عیدی به کارکنان کارگاه استفاده می‌کنند. در واقع اخراج کارگر به دلیل عدم انجام وظایف قانونی آن‌ها، زمینه مناسبی برای عدم پرداخت عیدی از جانب کارفرما محسوب می‌شود.

در هر‌صورت فرار کارفرمایان در پرداخت عیدی کارگران در پایان سال وجه غیر قانونی دارد و تخلفی آشکار است که وزارت کار باید به این‌گونه مشکلات رسیدگی کند، در واقع عیدی جزو حقوق قانونی هر‌کارگری محسوب می‌شود و عدم پرداخت آن باعث تضییع حق کارکنان مشمول قانون کار می‌شود. به همین جهت کارگر این حق را دارد تا برای احقاق حق خود علیه کارفرما اقامه دعوی نماید.

شکایت از کارفرما بابت فرار از پرداخت عیدی

در قرارداد کار مواردی مانند میزان عیدی و حقوق کارگر، زمان و تاریخ شروع و پایان کار و مواردی از این قبیل درج می‌شود که طرفین ملزم به رعایت مفاد قرارداد می‌باشند.

مطابق قانون، کارگر می‌تواند بابت فرار از پرداخت عیدی و مطالباتی که از کارفرما دارد، به اداره کار مراجعه کند. در این صورت باید دادخواست متناسب با موضوع شکایت تنظیم شود و در اختیار مرجع صالح قرار گیرد.

بعد از صدور رای قطعی اگر کارفرما تحت هر شرایطی مطالبات کارگران از جمله عیدی را پرداخت نکند، در این صورت پرونده به دادگاه حقوقی واحد اجرای احکام فرستاده می‌شود. در این صورت دادگاه ظرف مدت 10 روز به کارفرما فرصت می‌دهد تا عیدی کارگران را پرداخت کند.

اگر اقدام خاصی از سوی کارفرما در مهلت تعیین شده صورت نگرفت، از دارایی و صورت حساب وی به منظور توقیف اموال اخذ می‌شود تا از این طریق مطالبات کارگران مانند عیدی، سنوات و پاداش پرداخت شود.

علاوه بر فرار از پرداخت عیدی حتی اگر کارفرما در این زمینه تعلل کند و عیدی کارکنان خود را با تاخیر پرداخت نماید، امکان شکایت از وی نیز وجود دارد.

به اشتراک گذاری این مطلب!

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

نظرات