یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران

یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران صبح امروز مورخ (9 خرداد ماه) برگزار شد.
 یکصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران