امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان کوثر و بانک دی

مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک میان سازمان اقتصادی کوثر و بانک دی با حضور ناصر فخاری مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر و مدیران بانک دی برگزار شد.
امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان کوثر و بانک دی