آیین چهارپایه خوانی روز شهادت امام رضا (ع) در حرم مطهر رضوی

آیین چهارپایه خوانی روز شهادت امام رضا (ع) با حضور زائران و خادمان بارگاه ملکوتی امام هشتم در حرم مطهر رضوی برگزار شد.
آیین چهارپایه خوانی روز شهادت امام رضا (ع) در حرم مطهر رضوی