عزاداری شام غریبان شهادت امام رضا (ع) در حرم مطهر رضوی

آیین عزاداری شام غریبان شهادت امام رضا (ع) با حضور خادمان، زائران و عزاداران بارگاه منور ثامن الحجج (ع) در حرم مطهر برگزار شد.
عزاداری شام غریبان شهادت امام رضا (ع) در حرم مطهر رضوی