هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست در چهار گروه مواد اولیه، محصولات پیش‌ ساخته و ساخته‌ شده، ماشین‌ آلات و تجهیزات و خدمات و با مشارکت ۵۵۰ شرکت داخلی و ۲۳۰ شرکت خارجی تا چهارشنبه (۲۹ شهریورماه) در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ادامه دارد.
هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست