همایش تقدیر از صد دهیار برتر ­در اجرای حدنگاری اراضی کشاورزی و روستایی

همایش تقدیر از صد دهیار برتر ­در اجرای حدنگاری اراضی کشاورزی و روستایی با حضور امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری و حسن بابایی معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.
همایش تقدیر از صد دهیار برتر ­در اجرای حدنگاری اراضی کشاورزی و روستایی