دومین روز همایش توانمندسازی تبیین گران طلاب خواهر بسیجی

دومین روز اولین همایش توانمندسازی تبیین گران طلاب خواهر بسیجی با حضور مسئولان سازمان بسیج و اساتید، مبلغان و طلاب خواهر بسیجی منتخب سراسر کشور برگزار شد.
دومین روز همایش توانمندسازی تبیین گران طلاب خواهر بسیجی