نشست خبری معاون روابط بین الملل سازمان بسیج مستضعفین

نشست خبری محسن کاظمی معاون روابط بین الملل سازمان بسیج مستضعفین با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
نشست خبری معاون روابط بین الملل سازمان بسیج مستضعفین