آغاز رزمایش جهادگران فاطمی بسیج

آغاز رزمایش جهادگران فاطمی بسیج با ظرفیت صد هزار خدمت در هزار نقطه کشور به همت هزار گروه جهادی با حضور جمعی از بسیجیان اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور در سالن شهید رشادی حسینیه فاطمه الزهرا (س) سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ برگزار شد.
آغاز رزمایش جهادگران فاطمی بسیج