همایش ملی ریحانه های تمدن ساز

همایش ملی ریحانه های تمدن ساز با حضور احمد وحیدی وزیر کشور در تالار وزارت کشور برگزار شد.
همایش ملی ریحانه های تمدن ساز