همایش شکوه وحدت اقوام ایران

افتتاح همایش شکوه وحدت اقوام ایران با حضور سردار غلامرضا سلیمانی رییس سازمان بسیج مستضعفین و سران ایلات و طوایف اقوام و عشایر کشور برگزار شد.
همایش شکوه وحدت اقوام ایران