احیای شب قدر در هیئت زوار البقیع تهران

مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در هیئت زوار البقیع تهران با حضور پر شور مردم برگزار شد.
احیای شب قدر در هیئت زوار البقیع تهران