اخبار داغ

دانا گزارش می‌دهد؛

جزئیات حق ماموریت کارگران طبق قانون کار

جزئیات حق ماموریت کارگران طبق قانون کار
در قانون کار نیز در ماده ۴۶ به حق ماموریت اشاره شده است و به موجب آن هرکسی برای انجام وظیفه‌ای به محلی خارج از محل کار خود اعزام شود، باید به وی فوق العاده ماموریت پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حق ماموریت یکی از هزینه‌های مهم است که در زمان محاسبه حقوق و دستمزد کارگر، باید مورد توجه قرار بگیرد. در هر مجموعه، سازمان یا کارگاهی، کارگران موظف هستند که مطابق با ساعات مشخص شده از سوی کارفرما و در قرارداد کار، برای وی کار کنند. در مقابل نیز کارفرما وظیفه دارد که به او دستمزد پرداخت کند.

اما گاهی این امکان وجود دارد که کارگر به دستور کارفرما مجبور شود کار خود را در محلی به غیر از محل کاری خود انجام دهد. چنین حالتی یعنی وقتی که به دستور کارفرما وظابف کاریش را در محیطی غیراز مجموعه کاری انجام داد، باید از کارفرما مبلغی تحت عنوان حق ماموریت دریافت کند. البته حق ماموریت قوانین و شرایط ویژه‌ای دارد.

در واقع باید چنین گفت که به طور معمول فعالیت‌های کاری در محیط اداره، کارگاه، کارخانه، سازمان و غیره صورت می‌گیرد اما در برخی از شغل‌ها نیاز است که نیروی کار به شهر دیگر یا حتی کشور دیگر سفر کند و وظایفی که دارد را در آن محل انجام دهد. این امر همانگونه که همه با آن آشنا هستند، ماموریت کاری نام دارد.

حق ماموریت از مزایایی است که زمان محاسبه کردن حقوق و دستمزد کارگر، در فیش حقوقی فرد درج می‌شود. زمانی حق ماموریت به کارگر تعلق می‌گیرد که برای انجام وظایف کاری خود به دستور کارفرما به شهر یا کشور دیگری سفر کرده باشد.

حق ماموریت چیست؟

 هیچ کارفرمایی نمی‌تواند نیروی کار خود را مجبور کند به ماموریت برود و این موضوع یعنی ماموریت، باید در قرارداد کار قید شود. زمانی که ماموریت در قرارداد کار پیش‌بینی شده باشد و طرفین یعنی کارگر و کارفرما بر سر آن توافق کرده باشند، نیروی کار وظیفه دارد که زمانی که مجموعه و سازمان نیاز داشت، اگر کارفرما از او تقاضا کرد به ماموریت برود و وظیفه محول شده را انجام بدهد.

هر سازمان و مجموعه‌ای برای آن که کارگران یا نیروی کار خود را تشویق کند که به ماموریت برود، دستمزدی را مشخص کرده و به نیرو می‌پردازد. این دستمزد، حق ماموریت نامیده می‌شود. در قانون کار نیز در ماده ۴۶ به حق ماموریت اشاره شده است و به موجب آن هرکسی برای انجام وظیفه‌ای به محلی خارج از محل کار خود اعزام شود، باید به او فوق العاده ماموریت پرداخت شود.

در حقیقت در متن ماده ۴۶ قانون کار آمده است که به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به ماموریت‌های خارج از محل خدمت اعزام می‌شوند فوق‌العاده ماموریت تعلق می‌گیرد.‌ این فوق‌العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آن‌ها را تامین کند.

تبصره- ماموریت به موردی اطلاق می‌شود که کارگر برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف کند. از نکات مهمی که در مورد ماموریت کاری وجود دارد این است که وظایفی که کارگر باید در زمان ماموریت انجام بدهد، همان وظایف کاری است و از این بابت هیچ تفاوتی ندارند.

پس اگر در حین انجام ماموریت برای کارگر اتفاقی افتاد و وی دچار حادثه شد، حوادث ناشی از کار محسوب شده و اقدامات لازم باید انجام شود. از همین رو ضرورت دارد که مدارک مرتبط با ماموریت در کارگراه یا سازمان وجود داشته باشد و یک نسخه از حکم ماموریت برای سازمان تامین اجتماعی فرستاده شود. سازمان تامین اجتماعی نیز حادثه را مورد بررسی قرار داده و چنانچه شرایط لازم وجود داشت، به کارگر حادثه دیده خسارت یا مستمری پرداخت خواهد کرد.

به چه مواردی حق ماموریت تعلق خواهد گرفت؟

 هر خروج از محل کاری ماموریت محسوب نمی‌شود و در تبصره ماده ۴۶ قانون کار ، در صورتی که نیروی کار، حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کار دور شده یا اینکه مجبور شود در محل ماموریت اقامت شبانه داشته باشد، فعالیت او ماموریت کاری نامیده شده و حق ماموریت به او تعلق می‌گیرد. لازم است بدانید برای ماموریت محسوب شدن انجام وظیفه‌ای در خارج از محل کار، وجود یکی از موارد نام برده شده در این تبصره کافی است و ضروری ندارد که همه شرایط باهم وجود داشته باشد.

یعنی به عبارت دیگر یا نیروی کار حدود ۵۰کیلومتر از محل کار دور شده و پس از چند ساعت یا چند روز برگردد، یا آن که به مکان نزدیکتری (کمتر از ۵۰کلیومتر) رفته و حداقل یک شب در آن جا اقامت داشته باشد، در واقع یکی از این دو حالت وجود داشته باشد، وظیفه سپرده شده به کارگر ماموریت کاری به حساب آمده و به وی حق ماموریت تعلق خواهد گرفت.

یک نکته بسیار مهمی که باید در زمینه ماموریت بدانید این است که اگر کارگر یا به طور کلی نیروی کار در یک روز به دو مکان مختلف برای انجام دو ماموریت مختلف برود، هر دو یک ماموریت محسوب خواهد شد و تنها برابر با یک روز حق ماموریت به او داده می‌شود. پس می‌توان چنین گفت که تعداد ماموریت‌های انجام شده در یک روز تاثیری در حق ماموریت ندارد و حق ماموریت برای هر روز، فقط یک بار پرداخت می‌شود.

هزینه‌ها در ماموریت بر عهده کیست؟

مهم‌ترین هزینه در هر ماموریت هزینه رفت و آمد است که به طور کامل بر عهده کارفرما قرار دارد. تعیین شیوه رفت و مد کارگر نیز برعهده کارفرماست، امکان دارد برای او بلیط هواپیما یا قطار تهیه کند یا آنکه وسیله نقلیه‌ای در اختیار او بگذارد. دیگر هزینه‌هایی که در هر ماموریت معمول است، مانند هزینه اقامت، هزینه خورد و خوراک و غیره نیز برعهده کارفرما است. البته همانگونه که بیان کردیم اولویت با توافقی است که میان کارگر و کارفرما صورت گرفته است.

اگر کارگر و کارفرما توافق کرده باشند که هزینه خود رو خوراک به صورت نصف و نصف باشد، به همین صورت عمل خواهد شد.

چند نکته در خصوص حق ماموریت
انجام وظیفه در زمان ماموریت، همچون انجام وظیفه در محل کار است.
 هر گونه حادثه‌ای که در ماموریت برای کارگر اتفاق افتد، حادثه ناشی از کار محسوب خواهد شد.
 در صورتی که در قرارداد کار اولیه میان کارگر و کارفرما سخنی از ماموریت نشده باشد و توافقی در این زمینه میان این دو نفر صورت نگرفته باشد، کارفرما نمی‌تواند کارگر را مجبور به رفتن به ماموریت کند.
 محدودیت زماین ماموریت را کارفرما و کارگر باید بایکدیگر توافق کرده و مشخص کنند، زیرا در قانون کار سخنی در این باره زده نشده است.
همانگونه که در ماده ۴۶ بیان شد، اگر دو ماموریت در یک روز انجام بگیرد، مجموعه یک ماموریت حساب می‌شود و تنها یک حق ماموریت به او تعلق خواهد گرفت.

آیا به هنگام انعقاد قرارداد کار با کارگر، لازم است ماموریت کاری عنوان شود؟

زمانی که کارگر و کارفرما در حال تنظیم قرارداد کار با یکدیگر هستند و در خصوص موضوعات لازم باهم توافق می‌کنند، کارفرما اگر می‌داند که قرار است ماموریت ‌های کرای انجام بگیرد، لازم است این مورد را با کارگر مطرح  کرده و در خصوص جنبه‌های مخلف آن بایکدیگر توافق کنند. زیرا اگر در قرارداد حرفی از ماموریت زده نشده باشد، کافرما امکان اجبار کارگر به رفتن به ماموریت را ندارد. بنابراین ذکر ماموریت و پیش‌بینی شرایط آن در قرارداد کار الزامی است و باید رضایت کارگر در این زمینه جلب شود.

آیا از حق ماموریت مالیات کسر می‌شود؟

در زمانی که ماموری مالیات درآمد شخصی را بررسی می‌کند، شخص باید ثابت کند که در زمان ماموریت به محلی حداقل  ۵۰کیلومتر دورتر از محل کار خود رفته یا آن که اگر محل نزدیک است، حداقل یک شب را در آن جا اقامت داشته است. با اثبات یکی از این دو مورد، از حق ماموریت وی مالیات کسر نخواهد شد. البته در این مورد لازم است که مامور مالیات ادعای کارگر را بپذیرد. برای این کار لازم است کارگر دلایل و مستنداتی را برای اثبات ادعای خود ارائه کنید.

برای آن که انجام وظیفه‌ای ماموریت حساب شود، باید شرایطی داشته باشد؛ یعنی یا کارگر برای انجام کاری به محلی که حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارش فاصله داشت باشد، فرستاده شود یا آن که اگر به محل نزدیک‌تری اعزام می‌شود، حداقل یک شب در آن جا اقامت داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

جزئیات حق و حقوق کارگر یا کارمند بعد از بازنشستگی

پرداخت مابه التفاوت دستمزد کارگر وظیه کارفرماست/ جزئیات شکایت کارگر از کارفرما بابت مابه التفاوت دستمزد

جزئیات شکایت کارگر از کارفرما بابت نپرداختن ذخیره مرخصی

پرداخت حق مسکن وظیفه کارفرما است/ جزئیات شکایت کارگر از کارفرما بابت نپرداختن حق مسکن

اعتیاد کارگر در قانون کار/ کارفرما حق اخراج کارگر درگیر اعتیاد را ندارد

جزئیات کسر از حقوق کارگر توسط کارفرما

پرداخت بیمه وظیفه کارفرماست/ شکایت کارگر از کارفرما درصورت عدم پرداخت حق بیمه

جزئیات حقوق کارگران کارواش در قانون کار/ کارفرما حق پرداخت نکردن حقوق به کارگر را ندارد

اعتیاد کارگر در قانون کار/ کارفرما حق اخراج کارگر درگیر اعتیاد را ندارد

جزئیات پرداخت حق اولاد به کارگران و کارمندان از سوی کارفرما

جزئیات شکایت کارگر از کارفرما بابت حقوق معوقه

خبرنگار : محمودرضا زارع گذرحاجی

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه